Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ARKA" jest placówką powstałą 1 września 2010 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.


Dzieci biorące udział w zajęciach są objęte wychowaniem przedszkolnym i realizują program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą programową.


Jako Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ARKA" funkcjonujemy od 7 kwietnia 2011r. na podstawie zaświadczenia  o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydanego przez Urząd Miasta Chełm.


Od 01.09.2012 r. przedszkole mieści się w dwóch budynkach.


Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ARKA" dla dzieci zamieszkałych w MIEŚCIE CHEŁM. Zlokalizowane jest u podnóża wzniesienia, przy wjeździe na Górę Zamkową w Chełmie na terenie Bazyliki Narodzenia NMP w budynku pochodzącym z przeł. XIX i XX tzw. Organistówce wchodzącej w skład zespołu pokatedralnego. Budynek Organistówki utrzymany jest w stylu klasycystycznym, ze skromnym wystrojem architektonicznym.



Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ARKA" II, nowoutworzone przedszkole z siedzibą na ul. 11 Listopada 2 w budynku byłego Hotelu RELAX obok GMACHU. Przedszkole proponuje bogatą ofertę dydaktyczną spójną z dotychczasową działalnością przedszkola „ARKA” dla dzieci zamieszkałych w MIEŚCIE CHEŁM.


W tym miejscu także zaplanowane jest zorganizowanie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „ARKA dzieci z Gminy Chełm”. Przedszkole obejmować będzie ofertą edukacyjną i wychowawczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie GMINY CHEŁM.


alt


Organem prowadzącym wszystkie placówki jest INTEGRA Sp. z o.o.


MISJA I CELE

"ARKA" to miejsce stworzone z pasją, gdzie rodzice/opiekunowie mogą zostawić swoje pociechy mając pewność profesjonalnej opieki i edukacji przedszkolnej. Pragniemy, aby "ARKA" stała się bezpiecznym drugim domem Twojego dziecka.


Misję tę pragniemy osiągnąć poprzez:

 • Stworzenie ciepłej i rodzinnej atmosfery oraz najlepszych warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci;
 • Liczne zajęcia rozwojowe stymulujące rozwój małego dziecka;
 • Współpracę ze specjalistami tj. logopeda, psycholog, pedagog specjalny, rehabilitant, instruktor nauki pływania, pielęgniarka, lekarz pediatra;
 • Realizowanie programu Wychowania i Edukacji Przedszkolnej zatwierdzonego przez MEN;
 • Różnorodność stosowanych metod i form pracy;
 • Rozwijanie talentów plastycznych, muzycznych, tanecznych, językowych itp.

Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie wszelkich talentów, jakie drzemią w dzieciach i umożliwianie ich rozwoju i pielęgnacji. Służymy dziecku i jego rodzinie wprowadzając w świat kultury, sztuki i wartości chrześcijańskich ucząc życia opartego na fundamentalnych wartościach uniwersalnych. Szczególną ofertę kierujemy do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pracujemy na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym oraz harmonijnym rozwoju,  w celu tworzenia przez nie jego własnej i niepowtarzalnej osobowości. Wiodącymi wartościami, jakimi się kierujemy jest szeroko pojęte dobro dzieci, wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, poszanowanie praw i wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków.


Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, dbałość o szczegóły, wysoki poziom edukacyjny i nieustająca chęć rozwijania się. Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie szacunek wobec siebie i innych oraz śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata. Innowacją będzie wprowadzenie do bloku zajęć wychowania patriotycznego oraz edukacji ekologicznej.

Nasze cele będziemy osiągnąć małymi krokami dbając o indywidualizację, otwartą komunikację i wzajemne poczucie szacunku, godności i bezpieczeństwa.


WSPÓŁPRACA


Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ARKA", którego organem założycielskim jest INTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie przy ul. 11 Listopada 2 współpracuje z:

 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MED-DOM;
 • Apteką MED-DOM PHARM;
 • Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej P.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
 • Domem Małych Dzieci w Chełmie;
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Chełmie;
 • oraz wieloma firmami i instytucjami w kraju i za granicą.

Podejmujemy działania mające na celu poszukiwanie podmiotów do współpracy w zakresie edukacji przedszkolnej. Mając na względzie dynamiczny rozwój placówki utworzono zespół do spraw pozyskiwania środków unijnych w celu spełniania potrzeb i oczekiwań naszych maluchów i ich rodziców.


 

UWAGA!

   


Facebook


Dzisiaj jest: 30 Listopada 2015   Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty